Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня - 31.12.2019 г.

Документ