Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня - 27.10.2020 г.

Документ