Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня - 20.09.2019 г.

Документ