Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня - 15.11.2019 г.

Документ