Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 31.10.2018 г.

Документ