Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 31.07.2019 г.

Документ