Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 30.11.2017 г.

Документ