Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 29.09.2017 г.

Документ