Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 29.08.2019 г.

Документ