Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 29.06.2017 г.

Документ