Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 28.11.2016 г.

Документ