Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 28.08.2017 г.

Документ