Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 28.06.2018 г.

Документ