Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 27.08.2018 г.

Документ