Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 27.06.2019 г.

Документ