Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 27.02.2018 г.

Документ