Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 27.01.2017 г.

Документ