Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 24.04.2018 г.

Документ