Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 23.12.2016 г.

Документ