Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 22.12.2017 г.

Документ