Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 21.09.2018 г.

Документ