Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 20.07.2018 г.

Документ