Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 20.04.2017 г.

Документ