Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 13.06.2018 г.

Документ