Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 12.06.2017 г.

Документ