Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 11.10.2017 г.

Документ