Дневен ред за заседание на Общински съвет - Девня за 08.08.2018 г.

Документ