Важни срокове свързани с провеждането на Парламентарните избори на 11 юли

На вниманието на избирателите в Община Девня

Документ