Проведе се заключителната пресконференция по проект за рекултивация на депо в Община Девня