Съобщение до Добра Желязкова Донева, Йорданка Желязкова Златева, Събка Неделчева Лиманова, Стефан Иванов Тодоров, Марийка Иванова Стоянова, Ирена Иванова Тодорова, Пенка Енчева Станева, Йордана Атанасова Станева, Атанас Тодоров Станев, Божанка Ангелова Ангелова, Антон Стоянов Ангелов, Лариса Тодорова Ташматова, Николай Кателиев Кателиев и Недко Иванов Недев

Документи: