Съобщение до Добра Желязква Донева, Лиляна Николва Добрева, Анатоли Симеонов Хорозов, Росица Милкова Петрова, Димитър Стойчев Кателиев, "Саутийст Дейтабанк" ЕООД, Нели Шидерова Цветкова и Стойчо Желязков Желязков на Заповед №1002-441/23.10.2019г. на Вр. Ид Кмет на Община Девня

Документи: