Съобщение до Станка Иванова Калудова, Петър Панков Петров, Жанета Василева Стоянова, Йовка Георгиева Василева, Стоян Димов Василев, Иван Кателиев Михайлов, Младен Кателиев Неделчев и Евдинка Димитрова Стоянова на Заповед №1002-441/23.10.2019г. на Вр. Ид Кмет на Община Девня

Документи: