Информация за публичният електронен регистър съгласно член 15-от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества за предприятия съоражения с нисък рисков потенциал на „Сол България“-гр.Девня