Покана до всички заинтересовани страни (малки, средни предприятия и земеделски производители) на територията на община Девня на втора информационна среща по проект „Enchancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”