ОБЯВЛЕНИЕ ДО ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА ЛЕЧЕВА, ДОЙЧО ДУКОВ СТОЯНОВ, ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА, ИЛКО ВЪЛКОВ ИЛИЕВ, ВАНЯ ВАСИЛЕВА ЕНЧЕВА, МАРИЯНА КИРОВА КАРАИЛИЕВА, ЦОНКО СТАНКОВ ЦОНКОВ, ИВАНКА ИВАНОВА ИВАНОВА, МАРИАНА ТОДОРОВА ГЕОРГАКИЕВА, СНЕЖАНА ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА, ДОБРИ ПЕТКОВ ПЕТКОВ, СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЛАЗАРОВ, ТОДОРКА НИКОЛОВА ИВАНОВА, НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕШЕВ, МАРИЯН НИКОЛОВ СТОЯНОВ, ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА, ТОДОРКА АНГЕЛОВА ДОЙЧЕВА, ИВАНКА МИНОВА ЛАЗАРОВА, КАТЕРИНА ЦОНЕВА ЦОНЕВА И ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА КАРАДОКОВА