Община Девня обявява конкурс за заемане на 1 бройка за длъжността Началник сектор „Местни данъци и такси“ и 1 бройка за длъжността Главен експерт в сектор „Местни данъци и такси"