Мерки за безопасност и начини на действие при авария - Ескана Инвест 96 АД