СЪОБЩЕНИЕ до ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ и ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ