Информация за класифициране на предприятие с нисък рисков потенциал - "Агро плант инвест" ЕООД