Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

За услугата се заплаща такса 32 лв. за 1 кубик

  • Срок за предоставяне 14 дни

 

ако дървото е в собствен имот такса не се заплаща