Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Срок за предоставяне: 14 дни

Такса:

Маркиране на дървесина на корен - 2.80 лв./куб. м.

Маркиране на дървесина в лежащо състояние - 1.00 лв./куб.м.

 

Необходими документи: Заявление в свободен текст

Заяви услугата електронно