Заповед № 1002-226 от 15.06.2020 г. относно противоепидемични мерки на територията на Община Девня