Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата: на гише ГРАО в Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.88, ал.1, т.3 във връзка с чл.40, ал.1, изр.трето и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.4. 

Необходими документи:

  1. Искане за издаване на препис-извлечение от акт за смърт
  2. Лична карта

Такса на административната услуга: 4.00 лева

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Заяви услугата онлайн

Документи: