Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гише ГРАО, Информационен център 

Място на предоставяне на услугата:

  • на гише ГРАО в Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4

Такса на административната услуга: без такса

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.