„Предварителен проект” за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на територията на Промишлена зона – юг, гр.Девня.

Документи: