ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ "ПРОСВЕТА 1900" ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1900“, ГРАД ДЕВНЯ, ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР
ℹ️Изисквания за заемане на длъжността
🔸Средно / Висше образование ; (висше образование е с предимство)
🔸 Познаване на нормативната база в сферата на културата и читалищната дейност;
🔸Музикално образование и допълнителни професионални умения в областта на
музикалното и танцово фолклорно изкуство се считат за предимство (съвместяване
функциите на художествен ръководител)
🔸️Владеене на чужд език е с предимство
🔸️Компютърни умения
🔸️Организаторски умения
Основни задължения и отговорности:
🔸Организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за
изпълнението на бюджета;
🔸Организира текущата основна и допълнителна дейност;
🔸Отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;
🔸Представлява читалището заедно и поотделно с председателя.
ℹ️Личностни умения:
🔸Умения за работа във вече сформиран екип;
🔸 Инициативност;
🔸Комуникативност;
✅Ако се интересувате от тaзи позиция, моля изпратете актуална автобиография и копие на
диплом за завършено образование на e-mail адрес: [email protected], не по-късно от
29.10.2021 г.
✅Лице за контакт: Недко Царев – Председател на Читалищното настоятелство
📞Тел. за връзка: 0898/650162
❗Всички документи ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.