Формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2018 г. във функция "Образование"