Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

Срок: 60 дни

Цена: 10 лв.

Необходими документи:

1. Заявление за установяване на жилищни нужди

2. Заявление-декларация за картотекиране по чл.26, ал.3 от Наредбата за уст.на жилищни нужди и за наст.под наем в общ.жилища