Услуга 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава при изгубване, повреждане или унищожаване на удостоверението.

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници - чл. 10, ал. 6

 

Необходими документи:

1. Пълномощно

2. Заявление

 

Срок за предоставяне:

до 7 дни

 

Такса на административната услуга: 

12 лв.

 

Заяви услугата онлайн