Услуга 357 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява по подадено заявление по образец от притежателя на удостоверението за регистрация.

Нормативно основание по предоставянето на административната услуга:

Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 8, т. 2

Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници - чл. 13, т. 2

Закон за автомобилните превози - чл. 12, ал. 13

 

Необходими документи:

1. Пълномощно

2. Заявление

 

Срок за предоставяне:

до 14 дни, след установяване на обстоятелствата по чл.12, ал.13 от ЗАП

 

Такса на административната услуга:  безплатна

Заяви услугата онлайн